Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Přihláška ke vzdělávání
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Nadpis záložky
Přihláška ke vzdělávání

Studijní obor

Robotika a automatizace ve strojírenství

Počítačová podpora strojírenské výroby

Administrativa a dokumentace

Aplikace počítačů v technice a robotice

Počítačový design a reklama

Studijní obor s výučním listem

Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 

 

Učební obory

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Jemný mechanik

Karosář

Kadeřník

  
 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení – studijní obory

Kritéria pro přijímací řízení – učební obory

Předpokládaný počet přijímaných žáků

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 6. KOLO

Výsledky přijíacího řízení 31.8.2020 – učební obory – 6. KOLO

Učební obory – 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 6. kolo přijímacího řízení pro učební obory.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.8.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 5. KOLO

Výsledky přijímacího řízení 31.7.2020 – učební obory – 5. KOLO 

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 20.8.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 31.8.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory – 3. KOLO

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory -3. KOLO

Studijní obory – 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7.7.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 16.7.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

Učební obory – 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 5. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.7.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory – 2. KOLO

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory -2. KOLO
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 4. KOLO

 
 

Výsledky přijímacího řízení 30.6.2020 – učební obory – 4. KOLO

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení – studijní obory

Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku na jiné škole a dosáhli bodového hodnocení min. 10 bodů z ČJ a min. 10 bodů z MAT, nemusí školní přijímací zkoušku konat. Tyto výsledky jim budou uznány pro 2. a kolo přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku a nedosáhli bodového hodnocení min. 10 bodů z ČJ a min. 10 bodů z MAT, konají 2. kolo školní přijímací zkoušky z ČJ a MAT, ve kterých musí získat nejméně 20 % bodů.

V případě rovnosti pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí lepší součet známek z ČJ a MAT.

  1. kolo a další kola přijímacího řízení se konají formou přijímacích pohovorů.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 23.6.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 30.6.2020. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

 
Přihláška SŠ – denní studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory
 

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 30.6.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 3. KOLO

Výsledky přijímacího řízení 29.5.2020 – učební obory -3. KOLO
 

Jednotná přijímací zkouška

Řádný termín: 8.6.2020

Náhradní termín: 23.6.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 2. KOLO

Výsledky přijímacího řízení 11.5.2020 – učební obory – 2.KOLO
 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení 22.4.2020 – učební obory – 1. KOLO
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2020, respektive do 2. března 2020 k rukám ředitelky školy.

UČEBNÍ OBORY, denní forma studia – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Přijímací řízení se bude konat ve středu 22. dubna 2020.

Nabízené učební obory pro školní rok 2020/2021:

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také dne  22. dubna 2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů.

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

Známka Body
1 4
2 3
3 2
4 1
5 0

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 84 bodů, pro obor kadeřník 96 bodů.

Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít uchazeči

na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

MATURITNÍ OBORY, denní forma studia – přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadání společností CERMAT z českého jazyka a matematiky.

Nabízené studijní obory pro školní rok 2020/2021:

Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na 14. duben 2020 v případě, že uchazeč má na prvním místě v přihlášce uvedenu naši školu. Druhý termín 15. duben 2020 je stanoven v případě, že naši školu má uvedenou na druhém místě. Náhradní termíny jsou 13. květen a 14. květen 2020.

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. dubna 2020, (dle termínu poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního termínu do 21. května 2020.

Uchazeči obdrží po 1. březnu 2020, respektive po 2. březnu 2020 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

 

Kritéria a podmínky pro přijetí:

Známka Body
1 5
2 4
3 3
4 1
5 0

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Nové Město nad Metují, 20. 1. 2020 

PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Vyvěšeno dne 31.1.2020

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

Kód oboru
vzdělání
Obor vzdělání Název ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků Délka studia Forma studia Ukončení studia
18-20-M/01 Informační technologie Aplikace počítačů v technice
a roboticePočítačový design a reklama
30 4 denní maturitní

zkouška

23-41-M/01 Strojírenství Počítačová podpora strojírenské výroby

Robotika a automatizace ve strojírenství

Administrativa a dokumentace

30 4 denní maturitní zkouška
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 34 4 denní maturitní zkouška
+
výuční list
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 34 3 denní výuční list
23-62-H/01 Jemný mechanik Jemný mechanik 34 3 denní výuční list
23-55-H/02 Karosář Karosář 34 3 denní výuční list
23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 34 3 denní výuční list
69-51-H/01 Kadeřník Kadeřník 34 3 denní výuční list

 

Nadpis záložky

Kritéria pro přijímací řízení – studijní obory


Zpět