Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky skládají všichni absolventi učebních oborů podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Ve školním roce 2020-2021 budou závěrečné zkoušky skládat absolventi těchto učebních oborů:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-55-H/02 Karosář

23-56-H/01 Obráběč kovů

69-51-H/01 Kadeřník

Zároveň budou závěrečné zkoušky z oboru Obráběč kovů skládat i absolventi 3. ročníku studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač v rámci pokusného ověřování.

Termíny závěrečných zkoušek:

Písemná závěrečná zkouška       9. 6. 2021

praktická závěrečná zkouška     10. – 11. 6. 2021

ústní závěrečná zkouška            18. 6. 2021

Termíny opravných a náhradních zkoušek:

Písemná závěrečná zkouška       3. 9. 2021                     1. 12. 2021

Praktická závěrečná zkouška     6. – 7. 9. 2021              4. – 5. 12. 2021

Ústní závěrečná zkouška            14. 9. 2021                   12. 12. 2021