70

titulní-foto

4.0 DAY #3 – Den pro rozvoj vztahu dětí k technice

Ve spolupráci s naší školou uspořádala organizace MAS Pohoda venkova již třetí ročník akce 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu dětí k technice. Navázali jsme tak na školní rok 2019/20, kdy se tato akce uskutečnila poprvé.

Ve čtvrtek 17. února do naší školy přišlo asi 160 žáků základních škol se svými učiteli. Byli to žáci sedmých tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského a letos poprvé i ze ZŠ TGM v Náchodě.

Na všech stanovištích, kterých bylo celkem devět, se děti střídaly. Průvodce a asistenty jim dělali žáci naší školy spolu s učiteli. Jednotlivá stanoviště,  např.  Grafika, 3D tisk, Ozoboti, Edison, Kahoot, Mikropočítače, „Píšťalka“,  připravili učitelé a žáci  zapojených škol. Tradičně akci přípravou svých stanovišť podpořily
i firma Hronovský s.r.o. a ATAS elektromotory Náchod.V tělocvičně byla umístěna 4.0 Relax Zóna. V Relax Zóně se žáci setkali se zástupci  Škoda Auto z Kvasin s virtuální realitou a se zástupci AV Media s představení robotů VEX a  virtuálních  brýlí. Žáci SPŠ se svými učiteli představili dětem rozvoj průmyslu od 1.0 – 4.0, popřípadě děti využily fotokoutek a prezentaci společnosti Ammann.

Celé akce se také zúčastnili zástupci KHK, našeho města, ředitelé škol regionu a zástupci spolupracujících firem.

Stále více se potvrzuje nutnost úzké spolupráce středních odborných škol s jednotlivými průmyslovými podniky a současně se základními školami, aby absolventi byli schopni obstát ve svém profesním životě. Tato akce je toho příkladem.

Přihlášení do systému