70

index_SPS-768x500

Aktuální informace k výuce od 7. 12. 2020

·         prezenční teoretická i praktická výuka  závěrečných ročníků

·         prezenční praktické vyučování ve všech ročnících (odborný výcvik a praxe)

·         rotační prezenční teoretická výuka v ostatních ročnících podle uvedeného rozvrhu

Chod školy se řídí podle opatření PES pro oblast školství a dokumentem Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020.

Přihlášení do systému