70

news_slouceni-768x430

Antigenní testování ve škole

Informace žákům

Přítomnost žáků ve výuce se řídí aktuálními pokyny MŠMT.

Přítomnost žáků je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat vždy v pondělí 

a ve čtvrtek v předem domluvených časech, před nástupem na odborný výcvik nebo  

do výuky, a to v prostorách tělocvičny v budově SPŠ.

Na testování na onemocnění COVID-19 žáků přihlášených ke konání maturitní a závěrečné zkoušky se uplatňují pravidla platná pro testování žáků ve školách (jako při prezenční výuce).

Testování se netýká individuálních konzultací.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží:

 • Negativní výsledek testu RT-PCR nebo POC antigenního testu provedené 

na odběrovém místě, ne starší než 48 hodin.

 • Absolvovali z důvodů onemocnění COVID-19 izolaci a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Testování probíhá samoodběrem, to znamená, že žáci ho provádí sami pod dozorem pověřené osoby.

V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka musí tento žák (v pondělí) nebo celá třída (ve čtvrtek), po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, opustit školu. Nezletilý žák bude předán zákonným zástupcům nebo s předem doloženým souhlasem zákonného zástupce může žák opustit školu bez doprovodu, zletilý žák opustí školu sám.

Nezletilý žák bude třídním učitelem poučen o možnosti předem doložit souhlas zákonného zástupce tak, aby mohl opustit školu bez doprovodu.

Prosím zákonné zástupce, aby aktualizovali ve spolupráci s třídními učiteli telefonní kontakty.

Další informace k testování žáků najdete na adrese:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/

Video – postup samotestování naleznete na následující adrese:

A jak bude testování ve škole probíhat?

 • Ráno přijdeš před budovu školy
 • Počkáš na vyzvání pověřené dospělé osoby (pan školník, dohlížející učitel…)
 • Vstoupíš do budovy školy
 • Vydezinfikuješ si ruce
 • Zamíříš do tělocvičny
 • Sedneš si ke stolku
 • Obdržíš test a instrukce k testování – máš nastudováno z domovaJ
 • Na test napíšeš své jméno, datum a čas
 • Rozbalíš si test, tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce, umístíš zpět do testu
 • Za 15 minut se Ti objeví výsledek
 • Vstaneš a nahlásíš výsledek učiteli, který vykonává dohled
 • Test vhodíš do připraveného koše
 • Vydezinfikuješ si ruce
 • V případě negativního výsledku testu Tvého a Tvých spolužáků jdeš do výuky
 • Při pozitivním testu ti škola vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně, jdeš domů a zkontaktuješ svého lékaře, který ti stanoví další postup

Pozor!

Pokud má pozitivní výsledek někdo ze spolužáků, s nimiž jsi byl v předchozích dvou dnech ve třídě, musíš domů, dokud se neujistíme, že ses nenakazil.

Přihlášení do systému