70

dav

CZECH CYBERTRON 2024

Dne 11. dubna 2024 se naši žáci zúčastnili akce CZECH CYBERTRON 2024 zaměřené na kybernetické cvičení.

Nový scénář CZECH CYBERTRON 2024 vycházel z reálných kybernetických útoků, které se staly v posledních letech. CZECH CYBERTRON 2024 byl koncipován tak, aby se žáci naučili předvídat chování útočníků, navrhovat
 a následně implementovat postupy pro detekci útoku, používat účinná protiopatření a následně útok vyšetřovat.

Součástí akce bylo i vysvětlení praktického procesu zvládání kybernetického bezpečnostního incidentu a jeho eskalace, žádost o součinnost bezpečnostních složek a realizace plánu obnovy. Jednalo se o názornou formu cvičení pomocí příslušných funkčních modelů.

Praktická část nácviku umožnila žákům rozvinout své znalosti na nejmodernějších přístrojích a technologických celcích průmyslové automatizace, zejména od společnosti SIEMENS. Žáci se v praxi seznámili s reálným zabezpečením průmyslových technologií.

Přihlášení do systému