70

titulní foto

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2022 jsme pro zájemce o studium na naší škole uspořádali Dny otevřených dveří.

Hlavně pro žáky ze základních škol a jejich doprovod jsme připravili reprezentativní ukázku jednotlivých studijních a učebních oborů. Garanti těchto oborů spolu se žáky školy podali zájemcům obsáhlý a zajímavý výklad o studiu, a to včetně praktických ukázek výuky. Jednalo se o následující studijní obory Kosmetička, Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice, Informační technologie – Počítačový design a reklama, Strojírenství – Průmyslová automatizace a robotika, Strojírenství – Management ve strojírenství, Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů a učební obory Strojní mechanik, Obráběč kovů
a Kadeřník.

Všichni návštěvníci, a že jich bylo hodně, velmi pozitivně hodnotili úroveň prezentací jednotlivých oborů, vybavení učeben a zejména celkovou přátelskou atmosféru v naší škole. Přišli se podívat i absolventi, kteří ocenili to, jak se průmyslovka v poslední době výrazně mění, modernizuje. V rámci DOD také proběhla prezentace firem regionu, se kterými škola spolupracuje.

Zveme vás na další Den otevřených dveří 27. ledna 2023. Individuální prohlídku školy si lze také domluvit předem s Mgr. Naděždou Bínovou.

Přihlášení do systému