70

IMG_3114 1

Dny otevřených dveří

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2021 jsme za přísných hygienických opatření pro zájemce o studium na naší škole uspořádali Dny otevřených dveří.

Pro žáky ze základních škol a jejich doprovod jsme připravili reprezentativní ukázku jednotlivých studijních a učebních oborů. Garanti těchto oborů spolu se studenty školy podali zájemcům obsáhlý a zajímavý výklad o studiu, a to včetně praktických ukázek výuky.

Všichni návštěvníci, a že jich bylo hodně, velmi pozitivně hodnotili úroveň prezentací jednotlivých oborů, vybavení učeben a zejména celkovou přátelskou atmosféru v naší škole. V rámci DOD také proběhla prezentace firem regionu, se kterými škola spolupracuje.

Zájemce o studium zveme na další Den otevřených dveří 28. ledna 2022 od 14 do 18 hodin.

Přihlášení do systému