70

Titulní foto

Exkurze do firmy Mesa Parts s.r.o. ve Vysokově

V pondělí 9. 5. 2022 odjelo 8 žáků 3. ročníku učebního oboru Strojní mechanik a v úterý 10. 5. 2022 8 žáků
3. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač na exkurzi do firmy Mesa Parts s.r.o. ve Vysokově.

Z úvodní prezentace od paní Lelkové se žáci dozvěděli informace o vzniku firmy, jejím postupném rozvoji
až do současné podoby, o velikosti firmy, počtu a členění zaměstnanců, o technickém vybavení a výrobním programu.

Pan Macháček pak žáky provedl celým provozem, vysvětlil jednotlivé výrobní postupy, stroje, kontrolní zařízení a další technické detaily, na které se žáci se zájmem dotazovali.

Mesa Parts s.r.o. ve Vysokově je moderní, perspektivní a stále se rozvíjející firma, která našim žákům, budoucím absolventům, nabízí i možnost pracovního uplatnění.

S firmou udržujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti zabezpečení odborného výcviku, odborných praxí, exkurzí, školení pro učitele a firma nám pomáhá i s materiálním zabezpečením odborného výcviku.

Na závěr exkurze pro nás firma připravila velké překvapení – darovací smlouvou nám poskytla tyčové materiály, nástroje a upínače, vše k výuce odborného výcviku, v celkové hodnotě 15 160,- Kč.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Přihlášení do systému