70

index_SPS-768x500

Informace k provozu školy od 8.2.2021

Teoretická i praktická výuka probíhá distančním způsobem.

Rozvrh Covid 19 bude zveřejněn v systému Bakaláři (DisV – webináře, SamS – samostudium).

Žáci a žákyně mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Sledujte informace od třídních učitelů v systému Bakaláři – Komens a www stránky školy.

Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

Přihlášení do systému