70

Titulní foto

Návštěva ze ZŠ Krčín
22. 2. 2022

Žáci osmých a devátých tříd ze Základní školy v Krčíně u nás na průmce.

Návštěva se nesla v akčním duchu pod vedením učitelů odborných předmětů a za asistence žáků prvního ročníku.

Nejprve se chlapci a děvčata ze základní školy v učebně polytechniky pokusili naprogramovat robota Edison.

V odborné učebně automatizace se seznámili se základy automatizace pomocí pneumatické stavebnice, učili se pracovat s posuvným měřítkem a kontrolovat součástky. Naměřené hodnoty zpracovávali pomocí programu v tabletu. Jedno ze stanovišť v odborné učebně automatizace bylo zaměřeno i na aditivní výrobu.

V počítačové učebně se žáci ponořili do obrovského světa 3D modelování, které u mladých lidí podporuje rozvoj prostorové představivosti, kreativity a technického myšlení, která se jim hodí nejen v geometrii, ale
i v neomezeném světě fantazie 3D tisku. Výsledným produktem byla hrací kostka pro deskové společenské hry.

A za čtrnáct dní se těšíme na jejich mladší spolužáky z páté až sedmé třídy.

Naděžda Bínová

Přihlášení do systému