70

index_SPS-768x500

Nekonání jednotné přijímací zkoušky

Rozhodnutí ředitelky školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení pro školní rok  2021/2022

V souladu se opatřením obecné povahy ministra školství Roberta Plagy ze dne 5. ledna 2021/2022 ředitelka školy PaedDr. Olga Talášková  rozhodla o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022     do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou:

18-20-M/01 Informační technologie

23-41-M/01 Strojírenství

23-45- L/01 Mechanik seřizovač

Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Čj.: ŠNM/496/2021

Nové Město nad Metují 5. 3. 2021

PaedDr. Olga Talášková

ředitelka školy

Přihlášení do systému