70

news_slouceni-768x430

Opatření provozu školy od 18.11.2020

Základní škola

Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Výuka probíhá dle rozvrhu.

Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Praktická škola dvouletá

Výuka probíhá běžným způsobem, žáci jsou přítomni ve škole.

Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Odborná škola a Střední průmyslová škola

Teoretická i praktická výuka probíhá distančním způsobem. Platí zákaz žáků ve škole.
Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

Přihlášení do systému