70

20230130_mlady_technik_grafik

Projektová výuka pro základní školy „Mladý technik/grafik“ 30. ledna 2023

Dne 30. ledna 2023 se na SPŠ Nové Město nad Metují žáci 4. třídy Základní a mateřské školy Krčín zúčastnili projektové výuky s názvem Mladý grafik pro 1. stupeň základních škol. Žáci nahlédli do tajů problematiky počítačové grafiky, seznámili se s pracovním prostředím aplikace Adobe Illustrátor a za podpory žáků
3. ročníku SPŠ Filipa Borůvky a Martina Kostrhuna vyhotovili svůj projekt kombinující vektorovou a rastrovou grafiku. Všichni žáci byli úspěšní a velmi šikovní.

Součástí programu pro žáky 4. třídy Základní a mateřské školy Krčín byl i projekt Mladý technik. Žáci se tak seznámili s roboty Edison, na stanovišti automatizace zapojili pneumatický obvod, vyzkoušeli si měření posuvným měřítkem a vytvořili náčrty součástky. Žáci v závěru získali medaile, které pro ně na 3D tiskárně vyrobili naši studenti. Na závěr si žáci ZŠ prohlédli naši školu. Po celý den je doprovázeli studenti SPŠ, kteří si tak vyzkoušeli vrstevnické učení.

Přihlášení do systému