70

index_SPS-768x500-1-2

Projektový den 4.0 Day #2

V úterý 12. října 2021 ve spolupráci s naší školou uspořádala organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu MAS II Novoměstskoakci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu dětí k technice. Navázali jsme na školní rok 2019/20, kdy se tato akce uskutečnila poprvé.

Do naší školy přišlo asi 250 žáků základních škol se svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského, z Nahořan, z Provodova a z Černčic. Den předem přijeli zástupci firem, kteří si s sebou přivezli různé funkční technické „vymoženosti“, aby je s předstihem nainstalovali a vyzkoušeli.

Naše škola se tentokrát zaměřila na programování. Žáci základních škol se tak seznámili s programováním robotů Edison a s programováním v CAD systému.

V rámci procesu, který se označuje 4.0, dochází ke kvalitativnímu skoku ve využívání moderních technologií, k propojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Stále více se potvrzuje nutnost úzké spolupráce středních odborných škol s jednotlivými průmyslovými podniky a současně se základními školami, aby absolventi byli schopni obstát ve svém profesním životě.

Přihlášení do systému