70

Titulní foto

Seznamovací pobyt

Na začátku září se žáci prvního ročníku se svými třídními učiteli, metodičkou prevence a výchovnou poradkyní zúčastnili seznamovacího pobytu.

Cílem seznamovacího pobytu bylo poznání nových spolužáků, navození pozitivního klimatu v nové třídě, vytvoření pocitu bezpečí. Seznamovací pobyt byl zahájen už ve škole ve středu 6. září a 7. a 8. září pokračoval na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách.

Přihlášení do systému