70

tiulní foto

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

proběhlo 29. 11. a 6. 12. 2023, a to za účasti 34 žáků z 1.- 3. ročníku studijních oborů.

Bodován byl test čtení s porozuměním a poslechu – ten žáci vypracovali na PC. Sedm nejlepších z této písemné části postoupilo do části ústní, ve které byla prověřována bezprostřední reakce na tematicky zaměřené otevřené otázky a vedení dialogu se zkoušejícími.

Všichni se moc snažili a dosáhli výborných výkonů. Blahopřejeme a děkujeme za podané výkony😊

Nejlepších výsledků v obou částech dosáhli a na pomyslné „bedně“ se umístili:

1. místo – Matyáš Fulka (3.SA)

2. místo – Nathan Naumov (3.SA)

3. místo – Anežka Térová (3.SA)

Matyáš Fulka postupuje do okresního kola! GOOD LUCK!

Přihlášení do systému