70

titulní foto

SPŠ v kyberprostoru

Mediální výchova má v naší škole své trvalé místo. Je součástí běžné výuky, ale věnujeme jí i zvláštní pozornost, kterou si určitě zaslouží. Druhé pololetí jsme tak zahájili speciálním programem Kyberprostor
a jeho temná zákoutí. Program pro naše žáky připravili Mgr. Michal Semerák a Mgr. Anna Urešová, oba pracují na Odboru sociálních věcí v Oddělení sociální prevence Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, a byli skvělí.

Program měl podobu zážitkového workshopu. Lektoři se zaměřili na problematiku kyberprostoru, ve kterém se naši žáci často pohybují, aniž by si chránili své soukromí. Využili i školní tablety a novou moderní učebnu automatizace. Program zahájili prací s tablety a pomocí aplikace Kahoot! měli žáci co nejlépe charakterizovat právě lektory. Záleželo na tom, jak dávali pozor, když se jim představovali, na odhadu vlastností druhého člověka a samozřejmě také na rychlosti. Pak následovala aktivita, kde si každý sám za sebe vybral obrázkovou kartu. Zadání bylo na první pohled jednoduché, ale mnohým zamotalo hlavu. Měli si vybrat takový obrázek, který nejlépe vystihoval jejich představu o internetu a pak také svůj výběr zdůvodnit ostatním. V poslední části žáci spolupracovali ve skupinkách a cílem jejich aktivity bylo ukázat, jak nevinná informace, kterou o sobě nebo o někom jiném sdílí na sociálních sítích, může přerůst v dezinformaci, a jak si dál v kyberprostoru žije svým vlastním životem. 

Workshopů se postupně zúčastnili žáci sedmi tříd maturitních a učebních oborů. Žáci s lektory spolupracovali a zapojili se aktivně do jednotlivých částí workshopu. Mnozí překvapili kreativitou, schopností efektivně spolupracovat a ochotou se podělit s ostatními se svými názory. Sami žáci při hodnocení programu ocenili velmi pozitivně jeho náplň i přístup lektorů.

Do některých temných zákoutí internetu jsme tak našim žákům přinesli světlo, aby je mohli lépe prozkoumat a při tom se neztratit.

Eric Schmidt, americký softwarový inženýr: „Technologie už není o hardwaru a softwaru. Ve skutečnosti jde
o to využít mimořádné množství dat ke zlepšení světa.“

Mgr. Eva Cohornová

Přihlášení do systému