70

titulní foto

T-PROFI – Talenty pro firmy 2023

Dne 19. 9. 2023 jsme se zúčastnili soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy 2023.

Cílem soutěže je aktivní podpora polytechnické výuky, posílení významu kvality odborné přípravy, jakož
i propagace příkladů dobré praxe a spolupráce mezi středními a základními školami včetně bližšího kontaktu s firmami.

Princip akce je založen na účasti smíšeného soutěžního týmu sestávajícího ze tří žáků 5. třídy základní školy, tří žáků 2. ročníku střední školy a odborníka z praxe, náš byl z firmy Ammann Czech Republic a.s, Nové Město nad Metují.

V rámci soutěže si soutěžící ověří nejen své technické schopnosti prostřednictvím polytechnické stavebnice Merkur, ale také vyzkouší kreativní přístup při plnění daného zadání.

Úkolem soutěžících bylo sestavit funkční kolotoč ze stavebnice MERKUR poháněný elektromotory. Součástí bylo i dodržení předem daných konstrukčních rozměrů a práce se spárovými měrkami a posuvným měřítkem.

Tým naší školy se skládal z našich žáků a žáků ze ZŠ Krčín. Ve velké konkurenci zahrnující týmy z celého okresu obsadil třetí místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Jiří Jirman

Přihlášení do systému