70

T-PROFI – Talenty pro firmy

T – PROFI – talenty pro firmy

úterý 21. 9. 2021 proběhlo okresní kolo polytechnické soutěže nazvané “T-PROFI – Talenty pro firmy”, kterou pořádá Krajská hospodářská komora.

Cílem soutěže je aktivní podpora polytechnické výuky, posílení významu kvality odborné přípravy jakož i propagace příkladů dobré praxe a spolupráce mezi středními a základními školami, včetně bližšího kontaktu s firmami.

Princip akce je založen na účasti smíšeného soutěžního týmu sestávajícího z tří žáků 5. třídy základních škol, tří žáků 2. ročníku střední škol a odborníka z praxe, který je kapitánem týmu. Náš kapitán týmu byl z firmy Ammann Czech Republic a.s, Nové Město nad Metují.

V rámci soutěže si tak mohou soutěžící ověřit nejen své technické schopnosti prostřednictvím polytechnické stavebnice Merkur, ale také vyzkoušet kreativní přístup při plnění daného zadání.

Úkolem soutěžících bylo sestavit funkční model pásového dopravníku s vyklápěcí plošinou ze stavebnice MERKUR poháněný elektromotory. Součástí je i dodržení předem daných konstrukčních rozměrů a práce se spárovými měrkami a posuvným měřítkem.

Družstvo naší školy bylo tvořeno našimi žáky ve společném družstvu s žáky ZŠ Krčín. Náš tým obsadil fantastické druhé místo, které bylo od toho prvního v těsném závěsu.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

Přihlášení do systému