70

index_SPS-768x500

Vracíme se do školy …

Milé žákyně a milí žáci,

jak jste jistě postřehli, v pondělí 24. května 2021 pro vás všechny začíná prezenční výuka, a to podle rozvrhu, který vám byl rozeslán e-mailem. Stále napravujeme škody, které byly způsobeny na serveru školy, proto není systém Bakaláři plně funkční, avšak do systému se můžete přihlásit a mít tak přehled například o vašich známkách. Suplování je vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu

Nástup do školy je podmíněn testováním, nepřehlédněte tedy, prosím, informace, které jsou uvedeny v aktualitách. 

Testování můžete nahradit prokázáním, že:

  • jsi absolvoval/a  nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • jsi absolvoval/a  nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • máš vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů
  • jsi prodělal/a  laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Dívejte se kolem sebe na to, co se ve škole změnilo a určitě požádejte své učitele, aby vám umožnili nahlédnout do nové učebny polytechniky.

A ještě jedna důležitá informace na závěr – od pondělí  24. 5. 2021 do středy 26. 5. 2021  proběhnou v budově školy maturitní zkoušky. Buďte, prosím, ohleduplní tak, aby naše maturanty nic nerušilo a aby měli ty nejlepší pracovní podmínky.

Distanční výuku jsme zvládli a soudě podle ohlasů se většina z vás, milí žáci a žákyně, do školy těší. 

Přeji vám úspěšný návrat do školy.

Za pracovníky školy

Mgr. Naděžda Bínová

 

Přihlášení do systému