Certifikáty

Certifikát FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

Autodesk academia Program

Od roku 2004 je naše škola certifikovanou školou v profesně zaměřeném programu Autodesk academia (AAP), který je určen pro naše žáky 
a pedagogy. Jedná se o soustavnou spolupráci mezi společnosti Computer agency o.p.s. firmou Autodesk a středními školami v České republice
 i Slovensku.

Škola každoročně díky pravidelným školením našich pedagogů opakovaně získává statut „Autodesk academia – Partner pro strojírenství“.

Statut AAP osvědčuje používání posledních verzí softwarových produktů společnosti Autodesk ve výuce. Zároveň garantuje nadstandardní úroveň výuky CAD technologií. Členství naší školy v Autodesk academia programu umožňuje nabízet nejlepším žákům a dalším uživatelům softwarových produktů společnosti Autodesk, získání osobního osvědčení Autodesk Certificate of Completion s celosvětovou platností.

Certifikát ISO 50001:2019

Královéhradecký kraj obhájil certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace.

Na konci minulého roku probíhal v organizacích Královéhradeckého kraje druhý ověřovací audit systému hospodaření s energií, auditoři navštívili 25 organizací KHK, kde prověřovali funkčnost a efektivitu systému. Závěrem auditu je prodloužení platnosti certifikátu na další rok 2021.

Nově jsme však certifikovali podle aktualizované normy ISO50001:2019.

Certifikát celostátního programu základních a středních škol zabývajících se ekologickou / environmentální výchovou