Certifikáty

Certifikát ISO 50001:2019

Královéhradecký kraj obhájil certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace.

Na konci minulého roku probíhal v organizacích Královéhradeckého kraje druhý ověřovací audit systému hospodaření s energií, auditoři navštívili 25 organizací KHK, kde prověřovali funkčnost a efektivitu systému. Závěrem auditu je prodloužení platnosti certifikátu na další rok 2021.

Nově jsme však certifikovali podle aktualizované normy ISO50001:2019.

Certifikát celostátního programu základních a středních škol zabývajících se ekologickou / environmentální výchovou