70

86336779_167493214704422_7794009583625699328_o-990x500

4.0 DAY – den pro rozvoj vztahu dětí k technice

Určitě jste se už s termínem revoluce 4.0 nebo průmysl 4.0 setkali. Co všechno se za označením 4.0 skrývá? Tak například – automatizace, digitalizace, robotizace, internet věcí, 3D tisk, umělá inteligence. Nejvíce se v kontextu s revolucí 4.0 mluví o změnách v průmyslu, kde se klasické průmyslové procesy stále více propojují se sdělovací a datovou technikou a vytvářejí takzvané kyberneticko-fyzické výrobní procesy. Dochází tak k propojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Revoluce 4.0 sice nejvíce zasáhne průmysl, ale proniká i do každodenního života.

Naše škola připravuje odborníky, kteří se s realitou 4.0 budou setkávat ve svém profesním životě. Zaměřujeme se i na žáky základních škol, kteří přemýšlí o svém dalším studiu.

Ve spolupráci s naší školou uspořádala organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu MAS II Novoměstsko akci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu dětí k technice.

V úterý 11. února tak do naší školy, konkrétně do průmyslovky, přišlo 250 žáků základních škol se svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského, z Nahořan a z Provodova. Den předem přijeli zástupci firem, kteří si s sebou přivezli různé funkční technické „vymoženosti“, aby je s předstihem nainstalovali a vyzkoušeli. Firma Hronovský s.r.o. přivezla robota Matyldu, což byla, jak jsme později zjistili, robotická ruka, kterou běžně využívají ve výrobě. Firma ATAS žákům předvedla nejen své výrobky, ale i 3D tiskárnu a v rámci malého workshopu si děti na soupravě HOBBY MM 3130  vyřezaly a opracovaly drobné předměty ze dřeva. Velký zájem vzbudila montáž jednoduchého elektromotoru, který si podle plánku žáci sestavili a odzkoušeli.

Naše škola se zaměřila na tradiční ruční práci, protože jsme usoudili, že firmy se budou chtít „blýsknout“ moderními technologiemi. Tak jsme zvolili práci s plechem a nástroji. Na základě předchozích zkušeností víme, že se děti k odborné manuální práci téměř nedostanou a že možnost si něco vyrobit vlastní silou, je pro ně mnohem větší zážitek, než setkání s virtuální realitou. V naší ruční dílně si tak mohly z předem připraveného polotovaru vyrobit kovovou funkční píšťalku. Svou zručnost si vyzkoušely i při sestavování modelu motorky a počítače.

V tělocvičně byla umístěna relax zóna, kde firma Y Soft měla 3D tiskárnu, na svém Facebooku pak napsali: „Přišli jsme, tiskli jsme, vyhráli jsme si. Věříme, že jsme udělali maximum pro to, aby děti na otázku „čím chceš být“ odteď už navždy odpovídaly vývojářem 3D tiskáren.“

V relax zóně byli i zástupci Škoda Auto z Kvasin s virtuální realitou, žáci si tak mohli sami na sobě vyzkoušet, jak VR působí na jejich vnímání.

Na všech stanovištích, kterých bylo celkem šest, se děti střídaly. Průvodce a asistenty jim dělali žáci naší školy spolu s učiteli.

Celý den se opravdu povedl, jak o tom svědčí příspěvky na Facebooku a webových stránkách zúčastněných doplněné množstvím fotografií, na kterých nenajdete člověka, který by se mračil.

Mgr. Eva Cohornová

Přihlášení do systému