70

index_SPS-768x500

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 do odvolání

  • Teoretická i praktická výuka probíhá distančním způsobem.
  • Rozvrh Covid 19 je zveřejněn v systému Bakaláři (DisV – webináře, SamS – samostudium).
  • Distanční výuka bude probíhat ve stejném výukovém prostředí a podle stejných zásad, které jsou uvedeny na www stránkách SPŠ  v dokumentu Střední průmyslová škola – distanční výuka.
  • V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Sledujte informace od třídních učitelů v systému Bakaláři – Komens a www stránky školy.

Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

Přihlášení do systému