70

302

Tiskne celé Česko – Tiskneme i my část třetí „velikonoční“

Jak již víte, naše škola se zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naše tiskárny jedou
v režimu 24/7, což znamená, že tiskneme komponenty pro obličejové štíty 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu.
Člověk vydrží všechno, technika se občas porouchá, ani naše 3D tiskárny nejsou výjimkou. Občas
řešíme drobné závady, a pokud se objeví závažnější problém, musíme ho také vyřešit vlastními silami.
V současné době, kdy tiskneme součásti ochranných pomůcek, na které čekají lékaři, sestřičky,
pečovatelky v domovech pro naše babičky a dědečky, není možné odeslat tiskárnu do servisu a tři
týdny čekat, než nám ji opraví a pošlou zpět. Tak objednáváme náhradní díly a tiskárny rozebíráme a
znovu sestavujeme… První větší závada byla na extrudéru, dále jsme upekli tepelné čidlo desky a nyní
čekáme na náhradní magnetický kalibrační senzor.
Tiskli jsme i v průběhu Velikonoc, kdy jsme vytiskli více než 200 štítových čelenek. 3D tisk je náročný i
na materiál, každý kousek se zpracuje, žádné zbytky nevedeme, i když to dá více práce. Zbytky se
musí zvážit a pak se na sebe „navazují“, aby se z nich mohlo dál tisknout. To co vytiskneme, zabalíme
a odešleme ke kompletaci, po nezbytné dezinfekci se ochranné pomůcky dostanou ke všem
potřebným.
Samozřejmě, že bez velké snahy všech lidí, kteří se na této aktivitě podílejí, by ani tak chytré stroje,
jako jsou 3D tiskárny se svými počítači, nic nedokázaly. Díky.
Do dalšího dne přejeme našim tiskárnám: „Uhlazený tisk filamentem dolů!“Ing. Jiří Jirman, Mgr. Eva CohornováO těchto štítech v médiích:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140330-
udalosti-v-regionech/video/759441
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hQonJjQKm3w&feature=emb_logo

Přihlášení do systému