Možnosti ubytování

Rozhodl ses, že nebudeš trávit hodiny v autobuse nebo vlaku při každodenním dojíždění do školy?

Ubytoval ses v našem Domově mládeže Kasárna a dodržuješ náš Vnitřní řád?

Využíváš celodenního stravování, připravuješ se na vyučování a chceš ještě něco navíc?

Poplatek za ubytování pro žáky základní školy je 1000 Kč/měsíc, celodenní stravování je zajištěno přímo v budově.

Zapoj se do nabízených aktivit 🙂

  • Sportovní aktivity.
  • Výtvarné aktivity – batikování, tvorba drobných předmětů pro radost, výroba květinových aranží.
  • Pracovní činnosti zaměřené na technickou i manuální zručnost, kroužek vaření, čtenářský kroužek.
  • Kulturní aktivity – návštěva kina, muzea, výstav, památek, Městské knihovny.

Pro odpovědi na své případné otázky neváhej kontaktovat vedoucí vychovatelku 734 314 500.

Kritéria umístění žáka do domova mládeže pro školní rok 2022/2023

  • přednost mají žáci, jejichž vzdálenost místa bydliště je nad 18 km
  • přednost mají žáci, kteří jsou v internátě již umístěni