FAQ pro uchazeče

 • Získáš kvalitní vzdělání v oboru.
 • Po škole si práci nejenom najdeš, ale hlavně si ji udržíš.
 • Spousta úspěšných absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Maturitní obory:

 • Aplikace počítačů v technice a robotice
 • Počítačový design a reklama
 • Strojírenství – průmyslová automatizace a robotika
 • Management ve strojírenství
 • Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů
 • Kosmetička

 

Učební obory:

 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik
 • Karosář
 • Kadeřník
 • Z technického pohledu
  • v rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA. Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty, jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce
   v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby). Dále programování CNC strojů, svařování
   a obrábění kovů.
 • Z pohledu IT
  • Hardwarově se naučíte:

sestavovat počítačový HW, různé periférie PC, HW počítačových sítí
a další řídící a programovatelnou elektroniku, znát jeho důležité parametry, jeho nastavení

  • Softwarově se naučíte:

nastavovat a ovládat operační systémy (Windows, Linux) na desktopu i na serveru

pracovat ve vektorovém a bitmapovém grafickém editoru, 3D grafiku, pracovat s audiem i videem

ovládat standardní kancelářské aplikace

  • Programátorsky se naučíte:

programovat v jazyce C# a Java

programovat webové stránky, včetně tvorby pomocí redakčních systémů

programovat různorodá robotická zařízení

 • Máme k dispozici domov mládeže (internát), který je v blízkosti školy.
 • Ano, školu je možné navštívit po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu tel. 491 474 195, nebo písemně na e-mailu sekretariat@skolynome.cz