Nabídka oborů

Maturitní obory

Obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou.

Strojírenství – Robotika a automatizace ve strojírenství

Získáš praktické znalosti a dovednosti z oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření.

Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby

Budeš připravený napráci konstruktéra i designéra, protože získáš znalosti ve strojírenské technologii, kontrole a měření, automatizaci a práci v CAD/CAM.

Strojírenství – Administrativa a dokumentace

Získáš ekonomické znalosti a vzdělání v odborných předmětech – marketing, management, práce s IT, technická dokumentace, kde se naučíš tvořit a upravovat texty, tabulky a grafy a komunikovat v počítačových programech.

IT – Aplikace počítačů v technice a robotice

Najdeš uplatnění v oblasti programování aplikací, robotů, správy různorodých hardwarových prostředků a počítačových sítí.

IT – Počítačový design a reklama

Budeš připravený na pozice webdesignera nebo grafika v reklamních a grafických studiích.

Maturitní obor s výučním listem

Obor čtyřletého denního studia zakončený maturitní zkouškou s možností získat na konci 3. ročníku výuční list v oboru Obráběč kovů.

Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů

Získáš praktické znalosti v třískovém obrábění materiálů. Budeš umětprogramovat, kontrolovat a obsluhovat NC a CNC stroje. Budeš mít znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v CAD systémech.

Tříleté učební obory

Obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Obráběč kovů

Budeš se orientovat v různých druzích surovin a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. V průběhu studia si osvojíš základní práce s kovovým materiálem a práce na všech typech kovoobráběcích strojů.

Strojní mechanik

Naučíš se pájet, svářet elektrickým obloukem i plamenem a získáš svářečské oprávnění. Budeš umět provádět práce výrobního, montážního a údržbářského charakteru a zvládneš se orientovat v dílenské dokumentaci pro výrobu a montáž strojů.

Jemný mechanik

Naučíš se sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky a budeš mít přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.

Karosář

Budeš se orientovat v různých druzích surovin a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. Seznámíš se teoreticky i prakticky s postupy zpracování plechových součástí.

Kadeřník

Naučíš se plnit pracovní úkony při úpravě dámských, pánských a dětských vlasů a zvládneš individuální přístup ke každému zákazníkovi.