Kód oboru 23-56-H/01
Název oboru Obráběč kovů
Školní vzdělávací program Obráběč kovů
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou  zkouškou a získáním výučního listu.

Žáci se během studia orientují v různých druzích surovin či zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů.

V průběhu studia si osvojí základní práce s kovovým materiálem (sekání, řezání, stříhání, pilování, rovnání, ohýbání a další úpravy materiálu) a práce na všech typech kovoobráběcích strojů (soustruhy, frézky, brusky a vrtačky).

Naučí se kreslit jednoduché náčrty a popisovat jednotlivé operace výrobních postupů.
Umí číst technickou dokumentaci, nastavit stroje, zvolit a seřídit nástroje, upnout obrobky a vyrobit součásti na základních typech obráběcích strojů.

Ovládají kontrolu a měření obrobků a ošetřování běžných pracovních nástrojů.

Diagnostikují stav výrobních strojů, pomůcek a nástrojů pomocí měřidel a přípravků. Samostatně provádí nastavení, obsluhu a údržbu základních obráběcích strojů.

Orientují se v řízení procesu obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením.

Uplatnění v praxi:

Znalosti a dovednosti uplatní ve výrobních firmách, ale i v oblasti samostatného podnikání.

Možnosti dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do maturitního oboru např. Mechanik seřizovač, Strojírenství a zakončit studium maturitní zkouškou.

Ke stažení ZDE.

Ke stažení ZDE.