Oslavy založení

Sedmdesát let je jistě úctyhodný věk. Slavíme, bilancujeme, hledíme do budoucna.

Naše škola navazuje na dlouholetou tradici středního odborného školství v Novém Městě nad Metují, která sahá hluboko do minulosti. Už v roce 1928 byla založena Lidová škola hospodářská, která se starala o učňovský dorost.

Dnešní Střední průmyslová škola vznikla postupným slučováním středních odborných škol v Novém Městě nad Metují. Základ tvoří původní Střední průmyslová škola strojnická, která byla založena v roce 1953.

Od roku 2018 je Střední průmyslová škola součástí vyššího celku, který vznikl dalším sloučením novoměstských škol, a to Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Za těch sedmdesát let prošly naší školou tisíce lidí, existence školy je tak spjatá s jejich osudy. Generace učitelů se v průběhu let střídaly za katedrou, mnozí celý svůj profesní život spojili právě s naší školou. Každý jednotlivý rok z těch sedmdesáti let opouštěli školu absolventi, kteří
se tak vydávali na další cestu svým dospělým životem. Často se k nám vracejí, aby si zavzpomínali na svá studentská léta, aby
se podívali, jak se ta jejich škola změnila.

Dnes průmyslovka poskytuje střední odborné vzdělání jak ve studijních, tak v učebních oborech.

Přijďte s námi oslavit „70“, jste srdečně zváni!