Oslavy založení SPŠ

Průběh oslav

Oslavy sedmdesátého výročí založení průmyslovky 21. října 2023

V sobotu 21. října jsme v 9 hodin otevřeli dveře do budovy průmyslovky, a tak mohli do školy vstoupit naši absolventi a další hosté. Hned od začátku do školy proudily davy lidí, pro které jsme se snažili připravit příjemné prostředí a ukázat školu, ve které strávili čtyři roky svého studentského života. Přišli i první maturanti z roku 1957, následovaly další a další ročníky. Mnozí si ve škole udělali svůj sraz, našli si své třídy, kde se usadili ve svých lavicích a vzpomínali, přišli s celými rodinami.

Velmi nás potěšil obrovský zájem, škola doslova praskala ve švech a všude byl slyšet hlasitý hovor a smích, jak se lidé po letech setkávali, jak pro tento den, pro tento okamžik bylo všem spolu dobře.

Děkujeme vám, milí hosté, že jste k nám přišli a spolu s námi oslavili výročí naší, ale i vaší školy.

Byl to krásný den!

Sázení Památného stromu

Vaše vzkazy

Email od absolventa ze dne 21.10.2023

Dobrý večer,

nedá mi mi to, abych Vám za sebe i všechny mé spolužáky poděkoval za velmi příjemný den, který jste nám připravili, jak ve škole, tak i velmi milou a příjemnou atmosféru v Pyramidě. Mohu Vám říci, že řada mých spolužáků takový zažitek nečekala, byli jak malí kluci, když se poznávali na obrázcích, na stolech učebny. Mám vyřidit poděkování za upominkové předměty, které jste pro nás připravili.

Prohlídka školy poutala jejich pozornost, vybavením učeben i jejich různorodosti.

Vrcholem bylo velmi příjemné posezení v Pyramidě, byli spokojemi s pěkným prostředím, vyzdobenou tabulí a chutným jídlem. Vše umocňovala ochotná, milá a vstřícná obsluha.

Shrnuto do jedné věty: vše se vám povedlo a patří všem za to náš vřelý dík.

Hodně takových úspěchů a pevné zdraví Vám přeje 

Jindrich Svoboda za třídu S4e, ročník 1963-67.

Zápisy do Pamětní knihy 
Vzkazy na tabulích

Velmi děkujeme za vaše vzkazy a milá přání.

Budeme oslavovat

Sedmdesát let je jistě úctyhodný věk. Slavíme, bilancujeme, hledíme do budoucna.

Naše škola navazuje na dlouholetou tradici středního odborného školství v Novém Městě nad Metují, která sahá hluboko do minulosti. Už v roce 1928 byla založena Lidová škola hospodářská, která se starala o učňovský dorost.

Dnešní Střední průmyslová škola vznikla postupným slučováním středních odborných škol v Novém Městě nad Metují. Základ tvoří původní Střední průmyslová škola strojnická, která byla založena v roce 1953.

Od roku 2018 je Střední průmyslová škola součástí vyššího celku, který vznikl dalším sloučením novoměstských škol, a to Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Za těch sedmdesát let prošly naší školou tisíce lidí, existence školy je tak spjatá s jejich osudy. Generace učitelů se v průběhu let střídaly za katedrou, mnozí celý svůj profesní život spojili právě s naší školou. Každý jednotlivý rok z těch sedmdesáti let opouštěli školu absolventi, kteří
se tak vydávali na další cestu svým dospělým životem. Často se k nám vracejí, aby si zavzpomínali na svá studentská léta, aby
se podívali, jak se ta jejich škola změnila.

Dnes průmyslovka poskytuje střední odborné vzdělání jak ve studijních, tak v učebních oborech.

Přijďte s námi oslavit „70“, jste srdečně zváni!