Kód oboru23-41-M/01
Název oboruStrojírenství
Školní vzdělávací programPočítačová podpora strojírenské výroby
Délka a forma studiačtyřleté denní studium
Zakončení studiamaturitní zkouška
Získané vzdělánístřední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s budoucností. Je zaměřen hlavně na spojení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA.

Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava
a plánování výroby).

Uplatnění v praxi:

Ve strojírenských firmách jako konstruktéři, technologové nebo kontroloři jakosti. V profesích programátor CNC strojů, provozní technik, výrobní mistr a v dalších činnostech ve strojírenské výrobě a jejím technickohospodářském zabezpečení.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu technických oborů na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Ke stažení ZDE.

Ke stažení ZDE.