Kód oboru23-41-M/01
Název oboruStrojírenství
Školní vzdělávací programRobotika a automatizace ve strojírenství
Délka a forma studiačtyřleté denní studium
Zakončení studiamaturitní zkouška
Získané vzdělánístřední vzdělání s maturitní zkouškou

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti z oblasti technického kreslení a dokumentace, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření.

V průběhu studia využívají moderní informační technologie ve všech předmětech technického i humanitního zaměření.

Součástí studia je praktická výuka zpracování materiálů, obrábění kovů a programování CNC strojů. V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA. Osvojí si znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, automatizace a robotiky.

Uplatnění v praxi:

Ve strojírenských firmách jako konstruktéři, technologové nebo kontroloři jakosti. V profesích programátor CNC strojů, provozní technik, výrobní mistr a v dalších činnostech ve strojírenské výrobě a jejím technickohospodářském zabezpečení.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu technických oborů na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Ke stažení ZDE.

Ke stažení ZDE.