Školní časopis

Studenti SPŠ vydávají školní časopis Rébus. Redakční rada má celkem šest členů.
Garantem je Mgr. Iveta Potočková. Časopis vychází zpravidla 1x měsíčně.

Časopis vychází v režii žáků (s taktním dohledem a recenzí pedagogů a vedení školy), redakční rada před vydáním každého čísla konzultuje obsah s ředitelkou školy.

Do školního časopisu může přispívat každý vyučující i student ze všech částí školy. Jednotlivé příspěvky musí obsahovat nadpis, přiřazené odpovídající fotografie (v příloze)
a jméno autora článku, případně fotografií.

Ve spolupráci s vyučujícími IT kompletujeme časopis až do finální fáze.