Školská rada

Ve volbách v roce 2017 byli do školské rady zvoleni:

Za zřizovatele

  • Petr Hable, starosta Nového Města nad Metují, předseda
  • Šárka Škrabalová, starostka Opočna

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

  • Radka Vlková
  • Petr Holomek

Za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Miroslava Kozlová Hynková
  • Bc. Pavel Novák