Školská rada

Volby do školské rady 2021

Ve volbách v roce 2021 byli do školské rady zvoleni:

Za zřizovatele

  • Petr Hable, starosta Nového Města nad Metují
  • Ing. Aleš Vrátný, zastupitel města Nové Město nad Metují
 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

  • Daniela Čapková
  • Lukáš Šťástek
 

Za pedagogické pracovníky

  • Ing. Stanislava Hofmanová, předsedkyně
  • Mgr. Gabriela Hovorková