Kód oboru 23-51-H/01
Název oboru Strojní mechanik
Školní vzdělávací program Strojní mechanik
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem

 

Obor poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Žáci se orientují v různých surovinách a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. Seznámí se teoreticky i prakticky
s postupy zpracování kovových materiálů (stříhání, ohýbání, lisování, pájení, svařování, pilování, řezání, broušení, povrchové úpravy apod.). Osvojí si práce na všech typech kovoobráběcích strojů (vrtačky, soustruhy, frézky, brusky aj.).

Učí se používat základní technologie svařování – plamenem, elektrickým obloukem
v ochranné atmosféře, řezat kyslíkem, svařovat odporovým bodovým svařováním. Žáci mohou absolvovat svářečský kurz a získat oprávnění pro svařování plamenem a  v ochranné atmosféře CO2.

Naučí se podstatu montážních prací, orientují se v dílenské dokumentaci pro výrobu součástí a montáž strojů. Dovedou provádět práce výrobního, montážního
a údržbářského charakteru.

Uplatnění v praxi:

Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti ve výrobních, montážních a opravárenských firmách v profesích montér, zámečník, opravář a seřizovač strojů, údržbář nebo svářeč.

Možnosti dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit na studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Ke stažení ZDE.

Ke stažení ZDE.