Strojní mechanik

  MY JSME PRŮMKA    

Kód oboru 23-51-H/01
Název oboru Strojní mechanik
Školní vzdělávací program Strojní mechanik
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem