Vedení školy

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul Funkce Mobil Telefon
Talášková Olga, PaedDr. ředitelka školy 731 443 911  
Bínová Naděžda, Mgr. zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M. 728 405 638  
Barešová Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M. 736 771 386  
Sobotková Pavlína, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Opočně 731 443 913  
Šafaříková Lenka, Mgr. zástupkyně ředitelky pro ZŠ 734 314 502  
Košnar Valterová Kamila zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu 731 443 912  
Petřeková Renata asistentka ředitelky pro OŠ a ZŠ 734 441 678 491 474 195
Sodomková Dita asistentka ředitelky pro SPŠ 728 405 800 491 474 195
Syrovátková Petra sociální pracovnice/AP 601 590 455  
Krausová Lenka, Mgr. psycholožka 731 449 586  
Brožová Inna mzdová účetní, personalistka 601 590 468  
Hepnarová Radka finanční referent – účetní, pokladna 601 380 948  
Kubíčková Květa administrativní pracovnice, finanční referentka 728 405 810 491 474 022
Sekera Richard manažer bezpečnosti 702 292 380