Vedení školy

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul Funkce Mobil Telefon
Talášková Olga, PaedDr. ředitelka školy 731 443 911  
Bínová Naděžda, Mgr. zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M. 728 405 638  
Barešová Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M. 736 771 386  
Sobotková Pavlína, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Opočně 731 443 913  
Šafaříková Lenka, Mgr. zástupkyně ředitelky pro ZŠ 734 314 502  
Košnar Valterová Kamila zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu 731 443 912