Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Stanislava Hofmanová

Kontakt:

Telefon: +420 702 088 553
E-mailstanislava.hofmanova@skolynome.cz

Pracoviště:

Budova SPŠ, ČSA 376, 2. patro budovy C, místnost C 210

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

STŘEDA 13:30 – 15:00 hod.                                                                                        Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

Pro rodiče – Práce výchovného/kariérového poradce směřuje do oblasti
  • vzdělávání a výchovy žáků s poruchami chování a žáků v obtížných životních situacích
  • vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení, talentovaných žáků a žáků zdravotně postižených
  • volby životní cesty, kdy se maturanti rozhodují nad dalším vzděláváním, nástupem do pracovního poměru
 
Pro studenty – S čím se na mě můžete obrátit?
  • neprospívám ve škole a nevím, co s tím
  • mám problémy v rodině, ve výuce, ve třídě, s kamarády a nevím, jak to řešit
  • chtěl bych někomu pomoci a nevím jak nato
  • chtěl bych poradit a pomoci s výběrem školy, zaměstnání