Závěrečné zkoušky

Informace o závěrečných zkouškách – únor 2021

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – jaro 2021

MŠMT vydalo dne 29. ledna 2021 Opatření k úpravě konání závěrečných zkoušek v roce 2021.

Závěrečnou zkoušku koná každý žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy, v souladu s rozhodnutím MŠMT, budou žáci konat praktickou zkoušku a ústní zkoušku. Jednotné zadání závěrečné zkoušky může být rozhodnutím ředitelky školy v nezbytné míře upraveno.

Termíny závěrečných zkoušek:

Praktická zkouška        9. – 11. 6. 2021

Ústní zkouška               18. 6. 2021

Žáci třetího ročníku oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, obor Mechanik seřizovač, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a tuto zkoušku vykonají v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021.

Informace o závěrečných zkouškách – září 2020

Závěrečné zkoušky skládají všichni absolventi učebních oborů podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Ve školním roce 2020-2021 budou závěrečné zkoušky skládat absolventi těchto učebních oborů:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-55-H/02 Karosář

23-56-H/01 Obráběč kovů

69-51-H/01 Kadeřník

Zároveň budou závěrečné zkoušky z oboru Obráběč kovů skládat i absolventi 3. ročníku studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač v rámci pokusného ověřování.

Termíny závěrečných zkoušek:

Písemná závěrečná zkouška       9. 6. 2021

Praktická závěrečná zkouška     10. – 11. 6. 2021

Ústní závěrečná zkouška            18. 6. 2021

Termíny opravných a náhradních zkoušek:

Písemná závěrečná zkouška       3. 9. 2021                     1. 12. 2021

Praktická závěrečná zkouška     6. – 7. 9. 2021              4. – 5. 12. 2021

Ústní závěrečná zkouška            14. 9. 2021                   12. 12. 2021