70

20220509_101209

Den Evropy

Žáci 1. a 2. ročníků maturitních oborů se účastnili Dne Evropy v areálu budovy KHK na Pivovarském náměstí. Žáci si poslechli několik přednášek ohledně možnosti cestování do zahraničí, studijních pobytů, práce dobrovolníků v různých státech Evropy a i mimo Evropu. Některé přednášky probíhaly v anglickém jazyce (účast dobrovolníků z Holandska, Německa). V rámci přednášek se i mohli zeptat přednášejících na informace, které je zajímaly.

Přihlášení do systému