Odborné praxe

Odborné praxe studentů všech studijních oborů probíhají dle školních vzdělávacích programů, a to od druhého ročníku studia. Bývají zařazeny začátkem školního roku – v září nebo říjnu, a dále v květnu příslušného školního roku.

Studentům přináší lepší orientaci v jejich oboru, mohou zde uplatnit a ověřit si svoje vědomosti a dovednosti, které získají během teoretické výuky ve škole. V praxi si studenti vyzkoušejí různé postupy, technologická řešení, jsou součástí výrobního kolektivu firmy. Někteří studenti tyto zkušenosti využijí pro svoji ročníkovou práci.

Ve školním roce 2023-2024 ve dnech 18. – 22. září 2023 absolvovali odbornou praxi studenti 4. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Informační technologie.

Ve dnech 2. – 13. října 2023 absolvovali odbornou praxi studenti 3. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Informační technologie.

V květnu 2024, konkrétně od 13. – 24.  května, čeká čtrnáctidenní odborná praxe na studenty 2. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství, Informační technologie.

Studenti mají možnost absolvovat tuto praxi na pracovišti, které si sami vyberou a škola jim ho schválí, nebo jim bude po vzájemné dohodě pracoviště doporučeno, případně vybráno.  Škola uzavře s příslušnou firmou Smlouvu o obsahu, rozsahu, podmínkách praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Studenti jsou pracovníkem školy průběžně kontrolováni a po ukončení odborné praxe přinesou do školy Potvrzení o absolvování praxe.