Odborné praxe

Odborné praxe studentů všech studijních oborů probíhají dle školních vzdělávacích programů, a to od druhého ročníku studia. Bývají zařazeny v září, nebo v květnu příslušného školního roku.

Studentům přináší lepší orientaci v jejich oboru, mohou zde uplatnit a ověřit si svoje vědomosti a dovednosti, které získají během teoretické výuky ve škole. V praxi si studenti vyzkoušejí různé postupy, technologická řešení, jsou součástí výrobního kolektivu firmy.

Ve školním roce 2020-2021 ve dnech 7. – 18. září 2020 absolvovali studenti 3. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač a Informační technologie odbornou praxi v různých firmách, se kterými naše škola udržuje spolupráci.

Ve dnech 21. 9. – 2. října 2020 absolvovali odbornou praxi  i studenti 4. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač a Gastronomie.

V květnu 2021, konkrétně od 17. – 28. května,  čeká čtrnáctidenní odborná praxe na studenty 2. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství, Informační technologie.

Studenti mají možnost absolvovat tuto praxi na pracovišti, které si sami vyberou a škola jim ho schválí, nebo jim bude po vzájemné dohodě pracoviště doporučeno, případně vybráno.  Škola uzavře s příslušnou firmou Smlouvu o obsahu, rozsahu, podmínkách praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Studenti jsou pracovníkem školy průběžně kontrolováni a po ukončení odborné praxe přinesou do školy Potvrzení o absolvování praxe.