Odborné praxe

Odborné praxe studentů všech studijních oborů probíhají dle školních vzdělávacích programů, a to od druhého ročníku studia. Bývají zařazeny začátkem školního roku – v září nebo říjnu a dále v květnu příslušného školního roku.

Studentům přináší lepší orientaci v jejich oboru, mohou zde uplatnit a ověřit si svoje vědomosti a dovednosti, které získají během teoretické výuky ve škole. V praxi si studenti vyzkoušejí různé postupy, technologická řešení, jsou součástí výrobního kolektivu firmy.

Ve školním roce 2022-2023 ve dnech 19. – 23. září 2022 absolvovali odbornou praxi studenti 4. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Informační technologie.

Ve dnech 3. – 14. října 2022 absolvovali odbornou praxi v různých firmách i studenti 3. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Informační technologie.

V květnu 2023, konkrétně od 15. – 26. května, čeká čtrnáctidenní odborná praxe na studenty 2. ročníku maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství, Informační technologie.

Studenti mají možnost absolvovat tuto praxi na pracovišti, které si sami vyberou a škola jim ho schválí, nebo jim bude po vzájemné dohodě pracoviště doporučeno, případně vybráno.  Škola uzavře s příslušnou firmou Smlouvu o obsahu, rozsahu, podmínkách praktického vyučování
a podmínkách pro jeho konání. Studenti jsou pracovníkem školy průběžně kontrolováni a po ukončení odborné praxe přinesou do školy Potvrzení
o absolvování praxe.