Certifikáty

Autodesk academia Program

Od roku 2004 je naše škola certifikovanou školou v profesně zaměřeném programu Autodesk academia (AAP), který je určen pro naše žáky 
a pedagogy. Jedná se o soustavnou spolupráci mezi společnosti Computer agency o.p.s. firmou Autodesk a středními školami v České republice
 i Slovensku.

Škola každoročně díky pravidelným školením našich pedagogů opakovaně získává statut „Autodesk academia – Partner pro strojírenství“.

Statut AAP osvědčuje používání posledních verzí softwarových produktů společnosti Autodesk ve výuce. Zároveň garantuje nadstandardní úroveň výuky CAD technologií. Členství naší školy v Autodesk academia programu umožňuje nabízet nejlepším žákům a dalším uživatelům softwarových produktů společnosti Autodesk, získání osobního osvědčení Autodesk Certificate of Completion s celosvětovou platností.

Hlavní cíle programu:
  • integrace moderní technologie do výuky
  • zvýšení odborného vzdělání pedagogů
  • vytvoření komunity pro sdílení informací

 Licence produktů společnosti Autodesk ZDARMA

Společnost Autodesk poskytuje školám pro výuku denního studia, jejich studentům a pedagogům jakýkoliv software Autodesk zdarma na 1 rok (pak je potřeba znovu prokázat potvrzením o studiu nárok). Pouze pro výukové účely. Licence produktů ZDARMA

 

Certifikace studentů

Studenti členských škol mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, pokud v rámci
výuky zpracují kvalitní projekt ve vyučovaném softwaru Autodesk (v jedné z posledních dvou aktuálních verzí). Projekt nesmí mít ve škole
od certifikovaného učitele horší hodnocení než 2. Certifikace studentů

Přínos pro studenty
  • získání mezinárodně platného certifikátu Autodesk Certificate of Completion
  • posun hranice uživatelských dovedností, zlepšení přípravy ke studiu na vysokých školách
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil

 

Mezinárodní studentská soutěž – Autodesk academia Design

Prestižní dvoudenní soutěž ověřující znalosti a dovednosti žáků v používání digitálních technologií ve strojírenství, konkrétně v technickém kreslení, vytváření 3D digitálních modelů a ve 3D tisku. Součástí jsou i odborné technické doprovodné programy a exkurze do vybraných významných firem. Soutěž

Soutěžní kategorie:
  • 2D kreslení žáci (AutoCAD)
  • 3D modelování žáci (Inventor Professional)
  • 3D tisk žáci (Inventor Professional, 3D tiskárny Průša) – zajímavostí je týmová spolupráce dvou žáků z odlišných škol
  • 3D modelování učitelé (Inventor Professional)

 

Autodesk academia Fórum

Je setkání pedagogů učící CAD/CAM předměty doprovázené odbornými přednáškami a novinkami ze světa technického vzdělávání. Fórum

 

Administrátor Autodesk academia Programu:

Ing. Jiří Jirman (certifikovaný lektor od počátku programu pro SW Autodesk AutoCad a Autodesk Inventor Professional)

Kontakt: jiri.jirman@skolynome.cz,  777 271 573