Historie a současnost

Historie a současnost

SPŠ to je Střední Průmyslová Škola.

SPŠ je prostě Senzační Přátelská Škola.

SPŠ znamená Spolehlivost Pracovitost Šikovnost.

 Historie

Naše škola navazuje na dlouholetou tradici středního odborného školství v Novém Městě nad Metují, která sahá hluboko do minulosti. Už v roce 1928 byla založena Lidová škola hospodářská, která využívala prostory měšťanské školy a starala se o učňovský dorost.

Díky zájmu představitelů města,  místních a regionálních podnikatelů bylo v roce 1930 přistoupeno k vybudování samostatné budovy, která je dnes součástí komplexu budov současné Střední průmyslové školy v ulici ČSA 376. Se souhlasem Ministerstva školství a osvěty tak vznikla Odborná obvodová škola živnostenská. Její zaměření vycházelo z potřeb firem místních i regionálních, takže se jednalo o školu kovodělnou a grafickou. Později došlo k rozšíření na obory slévačské a oděvní. Kromě pravidelného vyučování, škola pořádala i různé zdokonalovací kurzy. Učňové dojížděli ze širokého okolí. Výuka měla, tak jako dnes, část teoretickou a část praktickou – dílenskou, na které se podíleli externí učitelé, majitelé a zaměstnanci různých firem ve městě i okolí. V roce 1939 měla škola 200 žáků. Odbornému školství se tak dostávalo všemožné podpory nejen od státu, ale i místní samosprávy a hlavně od firem regionu.

 

Současnost

Dnešní Střední průmyslová škola vznikla postupným slučováním středních odborných škol v Novém Městě nad Metují. Základ tvoří původní Střední průmyslová škola strojnická, která vznikla v roce 1953 a navázala na tradici Odborné obvodové školy živnostenské. Druhou školou bylo Střední odborné učiliště strojírenské, které bylo založeno v roce 1963. Tato škola postupně rozšiřovala nabídku oborů, a proto byla nutná změna názvu, nejprve na SOU řemesel a služeb a později na SOŠ a SOU; další školou schovanou pod dnešní SPŠ je SOU technicko-společenské, které se v roce 2000 stalo součástí SOU řemesel a služeb.

V roce 2011 došlo ke sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se Střední průmyslovou školou. Zároveň se změnil i název školy na Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují.

Od roku 2018 je Střední průmyslová škola součástí vyššího celku, který vznikl dalším sloučením novoměstských škol, a to Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Dnes průmyslovka poskytuje střední odborné vzdělání jak ve studijních, tak v učebních oborech.


Jedná se o následující studijní obory ukončené maturitní zkouškou:

  • Strojírenství – Průmyslová automatizace a robotika
  • Strojírenství – Management ve strojírenství
  • Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice
  • Informační technologie – Počítačový design a reklama
  • Kosmetické služby


Studijní obor ukončený maturitní zkouškou a závěrečnou zkouškou:

  • Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů


Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu jsou následující:

  • Obráběč kovů
  • Strojní mechanik
  • Kadeřník

Mnozí z vás jste našimi absolventy a my se stále snažíme o to, abyste na svou školu mohli být pyšní.

Články o životě ve škole