Učitelé

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Biegl Pavel, Mgr.

702 268 508

učitel všeobecných předmětů (Fy, Che, Tv)

Bureš Karel

736 539 821

učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Jemný mechanik

Bureš Michal, Mgr.

702 268 435

učitel odborných předmětů

Cohornová Eva, Mgr.

733 511 938

učitelka všeobecných předmětů (Čj, On, De)
školní metodik prevence rizikového chování

Drašnarová Marcela 

702 213 796

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Ehl Radek, Mgr.

702 268 263

vedoucí učitel teoretického vyučování
učitel všeobecných předmětů (Ma)

Hájek Ota, Ing.

702 214 260

učitel odborných předmětů

Hájková Jana 

702 268 497

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Hofmanová Stanislava, Ing.

702 088 553

učitelka odborných předmětů (Ek, Eko, Ma)
výchovná poradkyně

Hrnčíř Zdeněk, Ing.

777 692 692

učitel odborných předmětů

Jančiová Naděžda

728 405 694

asistentka pedagoga

Jirman Jiří, Ing.

777 271 573

učitel odborných předmětů

Komorousová Kateřina, Bc.

702 268 423, 491 502 850

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Krahulec Jan, Ing.

722 485 123

učitel odborných předmětů

Krošlák Pavel, Mgr.

702 214 150

učitel všeobecných předmětů

Majerská Nikola

702 213 940

asistentka pedagoga

Mašek Stanislav, Mgr

722 484 979

učitel odborných předmětů

Petráčková Jana, Mgr.

722 484 934

učitelka všeobecných předmětů (Aj, Tv)

Potočková Iveta, Mgr.

722 484 916

učitelka všeobecných předmětů (Čj, Aj, Nj)

Prášková Petra

728 405 739, 491 502 850

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Prušinovský Jiří

702 268 531, 491 470 177

učitel odborného výcviku oboru Karosář

Roleček Milan, Ing.

728 405 631

učitel odborných předmětů

Rudolfová Radka, Mgr.

702 268 534

učitelka odborných předmětů

Švadlenková Lenka, Ing.

722 485 064

vedoucí učitelka odborného výcviku

Švarc Jaromír

702 088 543

učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik seřizovač

Vašíček Jaroslav, Ing.

728 405 671

učitel odborných předmětů