Učitelé

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Biegl Pavel, Mgr.

702 268 508

učitel všeobecných předmětů (Fy, Che, Tv)

Bureš Karel

736 539 821

učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Jemný mechanik

Bureš Michal, Mgr.

702 268 435

učitel odborných předmětů

Bydžovský Marek, Ing.

720 822 016

učitel odborných předmětů

Cohornová Eva, Mgr.

733 511 938

učitelka všeobecných předmětů (Čj, On, De)
školní metodik prevence rizikového chování

Ehl Radek, Mgr.

702 268 263

vedoucí učitel teoretického vyučování
učitel všeobecných předmětů (Ma)

Hájek Ota, Ing.

702 214 260

učitel odborných předmětů

Hofmanová Stanislava, Ing.

702 088 553

učitelka odborných předmětů (Ek, Eko, Ma)
výchovná poradkyně

Hrnčíř Zdeněk, Ing.

777 692 692

učitel odborných předmětů

Jančiová Naděžda

728 405 694

asistentka pedagoga

Jirman Jiří, Ing.

777 271 573

učitel odborných předmětů

Komorousová Kateřina, Bc.

702 268 423, 491 502 850

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Kollert Slavomír

720 822 143

učitel odborných předmětů

Krahulec Jan, Ing.

722 485 123

učitel odborných předmětů

Mašek Stanislav, Mgr

722 484 979

učitel odborných předmětů

Potočková Iveta, Mgr.

722 484 916

učitelka všeobecných předmětů (Čj, Aj, Nj)

Prášková Petra

728 405 739, 491 502 850

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Prázová Olga, Ing.

607 017 834

učitelka všeobecných předmětů (Aj, Tv)

Prušinovský Jiří

702 268 531, 491 470 177

učitel odborného výcviku oboru Karosář

Rovenská Petra, Mgr.

728 405 631

učitelka všeobecných předmětů (Aj)

Rudolfová Radka, Mgr.

702 268 534

učitelka odborných předmětů

Schneider Eva, Bc

702 214 150

učitelka odborných předmětů
učitelka odborného výcviku oboru Kosmetické služby

Surzhyk Alona, Mgr.

722 484 934

učitelka všeobecných předmětů (Aj, Ict, Tv)

Špačková Nikola

702 268 497

učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník

Švadlenková Lenka, Ing.

722 485 064

vedoucí učitelka odborného výcviku

Švarc Jaromír

702 088 543

učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik seřizovač

Vašíček Jaroslav, Ing.

728 405 671

učitel odborných předmětů

Waněk Pavel, Ing.

702 268 582

učitel odborných předmětů