Učitelé

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul Telefonní číslo Funkce
Biegl Pavel, Mgr. 702 268 508 učitel všeobecných předmětů (Fy, Che, Tv)
Bureš Karel 736 539 821 učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Jemný mechanik
Bureš Michal, Mgr. 702 268 435 učitel odborných předmětů
Cohornová Eva, Mgr. 733 511 938 učitelka všeobecných předmětů (Čj, On, De)
školní metodik prevence rizikového chování
Černý Lubomír, Ing. 720 627 132 učitel odborných předmětů
Ehl Radek, Mgr. 702 268 263 vedoucí učitel teoretického vyučování
učitel všeobecných předmětů (Ma)
Hájek Ota, Ing. 702 214 260 učitel odborných předmětů
Hofmanová Stanislava, Ing. 702 088 553 učitelka odborných předmětů (Ek, Eko, Ma)
výchovná poradkyně
Jančiová Naděžda 728 405 694 asistentka pedagoga
Jirman Jiří, Ing. 777 271 573 učitel odborných předmětů
Komorousová Kateřina, Bc. 702 268 423, 491 502 850 učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník
Krahulec Jan, Ing. 722 485 123 učitel odborných předmětů
Krošlák Pavel, Mgr. 702 214 150 učitel všeobecných předmětů
     
     
Petráčková Jana, Mgr. 722 484 934 učitelka všeobecných předmětů (Aj, Tv)
Potočková Iveta, Mgr. 722 484 916 učitelka všeobecných předmětů (Čj, Aj, Nj)
Prášková Petra 728 405 739, 491 502 850 učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník
Prušinovský Jiří 702 268 531, 491 470 177 učitel odborného výcviku oboru Karosář
Roleček Milan, Ing. 728 405 631 učitel odborných předmětů
Rudolfová Radka, Mgr. 702 268 534 učitelka odborných předmětů
Šubrt Michal, Bc. 736 539 761 učitel odborného výcviku oboru Gastronomie
Švadlenková Lenka, Ing. 722 485 064 vedoucí učitelka odborného výcviku
Švarc Jaromír 702 088 543 učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik seřizovač
Vašíček Jaroslav, Ing. 728 405 671 učitel odborných předmětů