Informace

Kdo mi může pomoci?

Na koho se mohu obrátit v případě, že mě něco trápí doma nebo ve škole.

Možné zdroje podpory žáků