70

titulní foto

Estonsko 2023

V týdnu od 11. do 18. března jsme se zúčastnily stáže v Estonsku, konkrétně v Tallinnu. Stáž byla zaměřena na estonské školství, jeho fungování, na možnosti vzdělávání, na postavení učitele ve společnosti a také na skvělé výsledky Estonska v PISA testech.

Během stáže jsme navštívily mateřské, základní a střední školy. Kromě klasických prohlídek, kdy jsme viděly zařízení tříd, kabinetů, sboroven, ale i chodeb a jídelen, mimochodem žáci a studenti mají obědy zdarma, tak jsme se účastnily výuky, viděly jsme estonské učitele a žáky v akci. Ve školách všech stupňů se prolínají tři jazyky, a to estonština, angličtina a také ještě ruština. Digitalizace je samozřejmostí.

Stáž se konala v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Naše hostitelská organizace Multilingua nám zprostředkovala nejen pracovní návštěvy škol různých stupňů vzdělávání, ale i setkání se zástupci ministerstva školství a doprovodný program týkající se historie i současného života v Tallinnu a Estonsku.

Samotné hlavní město Tallinn je moderní krásné město se zachovalým historickým jádrem a milými obyvateli. Estonsko je sice malá země, ale s velkou odvahou a zájmem o svou budoucnost.

Mgr. Eva Cohornová a Ing. Olga Prázová

https://www.tallinn.ee/et/kullatera/uudis/erasmus-kursuse-what-lies-behind-estonian-excellent-pisa-test-results-kulalised-kullateras

PISA = Programme for International Student Assessment – Program pro mezinárodní hodnocení žáků. Testy spočívají v opakovaném zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky
v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

Přihlášení do systému