70

titulní foto

Exkurze elektrárna Hučák

Dne 16. 2. 2023 se žáci prvního ročníku vydali na plánovanou exkurzi do Hradce Králové s cílem navštívit Informační centrum obnovitelných zdrojů a vodní elektrárnu Hučák.

Návštěva začala v Informačním centru, kde jsme se pohodlně usadili a shlédli film o obnovitelných zdrojích energie. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. 

Jedna skupina šla na prohlídku expozice Obnovitelných zdrojů energie, což se v našich podmínkách považuje energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, zelená energie, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Expozice byla velice názorná, mohli jsme sledovat a vyzkoušet si na vystavených interaktivních pomůckách, co je to tornádo, jak funguje fotovoltaický článek, způsob vytápění domu, síla vody, větru atd.

Druhá skupina se vydala na prohlídku samotné elektrárny včetně jejího „srdce“ strojovny.

Dozvěděli jsme se historii elektrárny a z čeho vzniklo jméno Hučák.

Na závěr jsme vypracovali pracovní list, který byl pro všechny snadnou záležitostí.

Žáci odjížděli s mnoha zážitky a dojmy.

Ing. Stanislava Hofmanová

Přihlášení do systému