70

Titulní foto

Exkurze Orlické Záhoří 28. 6. 2022

V úterý 28. června 2022 vyjeli žáci 1. a 2. ročníku maturitních oborů na exkurzi do Orlických hor.

V Orlickém Záhoří v oblasti Zelenka na nás čekal průvodce, Mgr. Martin Čapek, pracovník z oddělení Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory z Rychnova nad Kněžnou.

Provedl nás okolní krajinou – rozkvetlými loukami, stráněmi, prošli jsme se po břehu Divoké Orlice, několikrát jsme překonávali překážky v podobě přebrodění potoku, překračovali jsme ohradník, dokonce
se na nás přišlo blíž podívat stádo krav.

Během procházky krajinou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o revitalizaci vodních toků. Kolik úsilí, práce, papírování  a v neposlední řadě i financí stojí návrat přírody do její původní podoby. Ale určitě to stojí za to – do přírody se vrací vzácná květena (například volně rostoucí orchideje, Upolín nejvyšší, Koniklec otevřený), do remízků a tůní se vrací někteří živočichové (Chřástal polní, Otakárek fenyklový, Ještěrka obecná, Vydra říční, Lipan podhorní, Mihule potoční, Perlorodka říční).

A jedno přísloví na závěr: „Zachováš-li řád přírody, řád přírody zachová tebe.“

Ing. L. Švadlenková, Ing. S. Hofmanová, Mgr. S. Mašek

Přihlášení do systému