70

news_slouceni-768x430

INFORMACE K VÝUCE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, PLATÍ OD 14.10.2020

Základní škola

Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší se pouze odpolední výuka.

Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Praktická škola dvouletá

Výuka probíhá běžným způsobem, žáci jsou přítomni ve škole.

Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Odborná škola a Střední průmyslová škola

Teoretická i praktická výuka probíhá distančním způsobem. Platí zákaz žáků ve škole.
Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

V týdnu od 26. – 30. 10. 2020 – celý týden podzimní prázdniny (bez distanční výuky) – platí pro ZŠ, OŠ a SPŠ.

Přihlášení do systému