70

index_SPS

Komunikace mezi školou, rodiči a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,


postupně napravujeme škody, které nám vznikly z důvodu poruchy na školní počítačové síti.

V současné době k udržení vzájemných kontaktů a informovanosti o výsledcích vzdělávání, prosíme, využívejte:

– školní e-mailovou adresu (https://sps.skolynome.cz/ucitele/)
– mobilní telefon  (https://sps.skolynome.cz/ucitele/)

– prostředí Google Classroom  
– webové stránky školy https://sps.skolynome.cz/


Tento způsob komunikace s vámi, rodiči i žáky, budou používat i učitelé.

Děkujeme vám za pochopení celé situace a přejeme vám  pevné zdraví.

Vedení školy

Přihlášení do systému