70

index_SPS-768x500-1-2

Maturitní zkoušky v kalendářním roce 2022 – podzimní zkušební období

Podzimní zkušební období 2022

Písemná práce: 9. 9. 2022
Praktická zkouška: 7. – 8. 9. 2022
Společná část MZ: 1. – 6. 9. 2022 (didaktický test AJ / M, ČJ, M rozšiřující)
Ústní zkouška: 14. 9. 2022

Sledujte https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

V Nové Městě nad Metují 8. července 2022

Mgr. Klára Barešová
ředitelka školy

Přihlášení do systému